Arigo 51 WG

  • Herbicide

Spolehlivý herbicid proti širokému spektru jednoletých dvouděložných a trávovitých plevelů v kukuřici.