Kantor Plus

Herbicidy

Širokospektrální herbicid pro časné jarní aplikace. Vhodný partner pro jarní ošetření obilnin chundelkohubným přípravkem Rally.