Promir

Fungicide

Fungicid se skvělou účinnosti proti chorobám pat a klasů v ozimé pšenici.