P7326

Corn

Velmi ranný silážní hybrid, FAO: S 190, Typ zrna: Tvrdý až mezityp

 

Nejranější silážní hybrid s velmi rychlým ukládáním škrobu, Typ zrna: Tvrdý až mezityp, určený do chladných okrajových oblastí nebo po sklizeném žitě, rychlý počáteční růst, rostliny mohutného vzrůstu s bohatým olistěním, kvalitní siláž s vysokým obsahem a výnosem škrobu z hektaru.