P8171

Corn

Silážní hybrid, FAO: S 240, Typ zrna: mezityp

 

Nový velmi výnosný silážní hybrid dosahující vysoké produkce kvalitní silážní hmoty. Určený pro pěstování v typické bramborářské výrobní oblasti. Rostliny mají svižný počáteční start. Odolnost k chladu. Rostliny jsou vysoké, silné, mohutně olistěné. Tento energetický hybrid díky vysokému výnosu silážní hmoty a energie je určený pro vysokou produkci silážní hmoty pro výživu skotu a pro bioplynové stanice.