P8816

Corn

Silážní i zrnový hybrid, též na bioplyn, FAO: S 280 / Z 280,  Typ zrna: zub, Využití: na siláž a zrno

 

Hybrid využívaný pro všechny směry pěstování: na siláž, na zrno a pro energetické účely. Poskytuje kvalitní siláže s vysokým výnosem a obsahem škrobu a energie. Rovněž dosahuje velmi dobré úrovně stravitelnosti. Pro vysoký hektarový výnos energie pěstují tento hybrid provozovatelé bioplynových stanic. Určený pro pěstování v typické řepařské oblasti nejen na siláž, ale také pro efektivní produkci suchého kukuřičného zrna s dobrou ekonomikou díky nízkým sklizňovým vlhkostem zrna.