P9074

Corn

FAO: S 300 / Z 300, Typ zrna: zub, Využití: na siláž i zrno

 

Pěstovaný v teplé řepařské a kukuřičné oblasti pro siláž a na zrno. Při pěstování na zrno dosahuje výborných výsledků jak ve výnosu zrna, tak v nízké sklizňové vlhkosti. Dosahuje vysokých výnosů kvalitní silážní hmoty s vysokým výnosem a obsahem škrobu. Ve výnosu zrna dosahuje stabilně vysokých výnosů s vynikajícím uvolňováním vody ze zrna. Palice rychle dozrávají. Uvolňování vody ze zrna je velmi rychlé. Dobře odolává stále častějším přísuškům. Vyznačuje se vysokou meziročníkovou výnosovou stabilitou.