P9241

Corn

Špičkový hybrid do sucha, FAO: S 330 / Z 330, Typ zrna: zub, Využití: na siláž i zrno

 

Suchovzdorný hybrid s vynikajícím výnosem zrna i silážní hmoty. Dlouhodobě patří k nejvýnosnějším zrnovým hybridům ve středně raném sortimentu. Dosahuje vynikajících výsledků v sousedních zemích. Patří k nejpěstovanějším hybridům od Pioneeru v Evropě. Hybrid P9241 je určený pro pěstování v suchých oblastech. Díky technologii Optimum® AQUAmax® rostliny lépe odolávají stresu ze sucha. Kromě velmi efektivního využití pro produkci suchého kukuřičného zrna disponuje i velkým potenciálem v produkci kvalitní siláže. Patří k nejvýnosnějším silážním hybridům středně raného sortimentu. Ve dvouletém průměru pokusů na siláž patří rovněž k nejvýnosnějším hybridům. Silážní hmota se vyznačuje vysokým obsahem škrobu a dobrou stravitelností. Tento výkonný, suchovzdorný hybrid jednoznačně doporučujeme.