P9400

Corn

Silážní i zrnový hybrid, FAO: S 300 / Z 300, Typ zrna: mezityp až zub, Využití: na siláž i zrno

 

Silážní i zrnový hybrid s velmi vyrovnanou meziročníkovou výnosovou stabilitou. Pěstovaný v teplé řepařské oblasti. Při pěstování na zrno pěstitelé oceňují výborné uvolňování vody ze zrna. Ve výnosu silážní hmoty patří k nejvýnosnějším ve středně raném sortimentu. Vyznačuje se stabilními, vyrovnanými výnosy bez větších výkyvů v rámci let. Rostliny mají poměrně rychlý počáteční růst. Vzhledem k velmi dobrým chladovým testům a rychlému počátečnímu vývoji je vhodný pro časné výsevy.