P62LE122

Sunflower

Ranost: Extra raný hybrid, Typ hybridu: Express® technologie herbicidní ochrany

 

Extra raný hybrid slunečnice, který v rámci své ranosti patří k nejvýnosnějším se středně vysokou olejnatostí. Vyznačuje se velmi dobrou tolerancí ke všem významným chorobám slunečnice. Rostliny jsou nižší až středně vysoké. Sklon úboru ve fyziologické zralosti převislý, což poskytuje lepší ochranu proti přímému slunci, díky čemuž se zmírňuje teplotní stres pro rostliny a dochází k efektivnějšímu transportu asimilátů do nažek. Převislé úbory lépe chrání úrodu před poškozením ptactvem. Vyznačuje se vysokou tolerancí vůči herbicidu Express® 50 SX, proto je rovněž možné používat tank-mix s graminicidem, a tak spolehlivě hubit jedním zásahem dvouděložné i jednoděložné plevele.*