P63HE143

Sunflower

Ranost: Velmi raný hybrid, Typ hybridu: High-oleic hybrid vybavený Express® technologie herbicidní ochrany

 

Velmi raný high-oleic hybrid slunečnice vybavený Express® technologií herbicidní ochrany. Poskytuje vysoké výnosy nažek s velmi dobrou olejnatostí. Důležité je, že stabilně dosahuje vysokého obsahu kyseliny olejové 91,5 %. Odolnost vůči hlavním chorobám slunečnice je velmi dobrá. Hybrid se vyznačuje pevnými stonky, dobře odolává přísuškům. Postavení úboru ve fyziologické zralosti je převislé, což umožňuje lepší ochranu proti přímému slunci, díky čemuž se zmirňuje teplotní stres pro rostliny a dochází k efektivnějšímu transportu asimilátů do nažek. Převislé úbory lépe chrání úrodu před poškozením ptactvem. Velikost nažek střední, tvar vejčitý. Výborná tolerance hybridu proti herbicidům umožňuje pěstitelům používat tank-mix herbicidu Express® 50 SX s graminicidem, a tak spolehlivě hubit jedním zásahem dvouděložné i jednoděložné plevele. Herbicid Express® zaručuje výbornou účinnost vůči problematickému plevelu pcháči osetu.*