P63LE113

Sunflower

Ranost: Velmi raný hybrid, Typ hybridu: Express® technologie herbicidní ochrany

 

Velmi raný hybrid slunečnice s vysokým výnosem nažek a velmi vysokým obsahem oleje určený pro pěstování v teplých, ale i v okrajovějších oblastech. Vyznačuje se dobrými agronomickými vlastnostmi. Rostliny jsou nižší. Má dobrou odolnost proti Sklerotiniové hnilobě a vůči Phoma. Nejpěstovanější hybrid slunečnice od Pioneeru v České republice. Hodnocení tolerance hybridu k herbicidům je velmi vysoká, proto umožňuje pěstitelům používat tank-mix herbicidu Express® 50 SX s graminicidem, a tak spolehlivě hubit jedním zásahem dvouděložné i jednoděložné plevele. Herbicid Express® zaručuje výbornou účinnost vůči problematickému plevelu pcháči osetu.*