P64LE136

Sunflower

Ranost: Raný hybrid, Typ hybridu: Express® technologie herbicidní ochrany

 

Výnosná novinka vysoce odolná vůči herbicidu Express® 50 SX určená pro pěstování především v tradičních teplých oblastech. V pokusech SPZO v roce 2019 dosáhl relativního výnosu semen 107,0 % na průměr pokusů při vysoké olejnatosti 49,3 %. Vyznačuje se vynikajícím zdravotním stavem, který je rovněž potvrzený hodnocením SPZO – vysokou odolností vůči Phoma a vůči Sklerotiniové hnilobě úboru. Rovněž i proti Alternarii. Sklon úboru ve fyziologické zralosti převislý, což poskytuje lepší ochranu proti přímému slunci, díky čemuž se zmírňuje teplotní stres pro rostliny a dochází k efektivnějšímu transportu asimilátů do nažek. Převislé úbory lépe chrání úrodu před poškozením ptactvem. Tvar nažek vejčitý. Vyznačuje se vysokou selektivitou vůči herbicidní látce tribenuron-methyl. Proto umožňuje bezpečnou ochranu při ošetření vůči plevelům i v případě použití tank-mixu herbicidu Express® 50 SX s graminicidem.*