P64LP130

Sunflower

Ranost: Raný hybrid, Typ hybridu: Clearfield® Plus technologie herbicidní ochrany

 

V roce 2019 na trh úspěšně uvedený výnosný hybrid slunečnice vybavený Clearfield® Plus technologií herbicidní ochrany vůči plevelům. V pokusech SPZO v roce 2019 dosáhl relativního výnos semen 110,7 % na průměr pokusů při velmi vysoké olejnatosti 49,6 %. Rovněž byl velmi dobře hodnocený v odolnosti vůči Phoma a vůči Sklerotiniové hnilobě. Rostliny jsou středně vysoké vybavené silným stonkem odolným vůči lámání. Vyniká velmi dobrou odolností vůči suchu. Sklon úboru ve fyziologické zralosti je polopřevislý. Velikost nažek střední, tvar široce vejcovitý. Vyznačuje se vysokou selektivitou vůči účinné látce imazamox obsažené v herbicidu Pulsar® Plus*.