Žádost o ochranu osobních údajů

*
*
*
*
*
*
*
*

*

Corteva Agriscience™ se stará o vaše soukromí. Vaše osobní údaje (jméno, e-mail, telefonní číslo a další kontaktní údaje) budou uloženy ve vybraných zákaznických systémech primárně hostovaných ve Spojených státech. Tyto informace budou použity podniky společnosti Corteva Agriscience™, jejími přidruženými společnostmi, partnery a vybranými třetími stranami v jiných zemích, aby vám poskytly požadované informace o produktech nebo službách. Chcete-li se dozvědět více, navštivte https://www.corteva.cz/soukromi.html. Poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte s podmínkami tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.