Kontakt na společnost Corteva

V případě vystavení osob nebo zvířat působení přípravků, jejich úniku, požáru, nehody nebo jiné nouzové situace okamžitě volejte na číslo Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ (nepřetržitá služba).: 224 91 92 93; 224 91 54 02.

Kontaktní údaje
Corteva Agriscience s.r.o.
Pekařská 14/628
155 00 Praha 5 Jinonice
Telefonní číslo: 602 129 528
E-mailová adresa: jiri.krupka@corteva.com