Podmínky použití

Something went wrong. Please try again later...

Revised 8/23/2019

Vítej. Corteva Agriscience ™ ("Corteva", "Společnost", "My" nebo "Nás") vám nabízí tuto webovou stránku za následujících podmínek ("Podmínky"). Přístupem nebo používáním jakékoli webové stránky s autorizovaným odkazem na tyto podmínky (dále jen "stránka"), registrací účtu nebo přístupem nebo používáním jakéhokoli obsahu, informací, produktů, služeb, funkcí nebo zdrojů dostupných nebo povolených prostřednictvím stránek (spolu se stránkami, "službami"), souhlasíte s těmito podmínkami. Tyto podmínky jsou s vámi zákonnou smlouvou.  Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, služby nepoužívejte.

Podmínky použití Revize

Společnost Corteva Agriscience ™může tyto podmínky kdykoli bez předchozího upozornění revidovat aktualizací tohoto příspěvku.  Vaše další používání služeb po těchto úpravách bude představovat váš souhlas s těmito revidované podmínky.

Soukromí

Corteva Agriscience ™se zavazuje chránit soukromí osobních údajů.  V rozsahu, v jakém společnost Corteva shromažďuje vaše osobní údaje prostřednictvím Služeb, podléhá naše používání těchto informací zásadám ochrany osobních údajů společnosti Corteva, které naleznete na adrese https://www.corteva.cz/soukromi.html.

Doplňkové podmínky a podmínky třetích stran

Vaše používání služeb se také řídí dalšími podmínkami a zásadami, které samostatně zveřejňujeme ve službách ("doplňkové podmínky"), které jsou začleněny odkazem do této smlouvy.  Některé funkce a nástroje přístupné prostřednictvím našich služeb jsou poskytovány poskytovateli služeb třetích stran v souladu s jejich vlastními samostatnými smluvními podmínkami ("podmínky třetích stran"), které se liší od našich.  Před použitím těchto funkcí a nástrojů si pečlivě prostudujte podmínky třetích stran.  Používáním těchto funkcí a nástrojů třetích stran souhlasíte s tím, že vaše vztahy s poskytovateli služeb třetích stran se řídí příslušnými podmínkami třetích stran.

Uživatelská jména, hesla a účty

Při registraci účtu pro služby ( "účet ") souhlasíte s tím, že poskytnete pouze pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace požadované registračním formulářem " (registrační "údaje) a neprodleně aktualizujete registrační údaje, pokud se změní nebo se dozvíte, že jsou nepřesné nebo neúplné. Prohlašujete, že vám není zakázáno používat služby podle platných zákonů a že budete zodpovědní za všechny činnosti, ke kterým dojde v rámci vašeho účtu. Souhlasíte s tím, že budete sledovat svůj účet, abyste omezili jeho používání nezletilými osobami a jinými neoprávněnými uživateli, a souhlasíte s tím, že nebudete s nikým sdílet své uživatelské jméno nebo heslo. Dále souhlasíte s tím, že společnost Corteva Agriscience neprodleně informujete ™o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo jiném porušení bezpečnosti vašeho účtu a že na konci každé relace vystoupíte z vašeho účtu. Souhlasíte s tím, že nebudete vytvářet účet s falešnou identitou nebo aliasem nebo pokud vám bylo dříve zakázáno používat některou ze služeb. Dále souhlasíte s tím, že nebudete v daném okamžiku udržovat více než jeden účet pro stejnou službu Corteva. Corteva Agriscience ™si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu odstranit nebo získat zpět jakákoli uživatelská jména. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nemáte žádný vlastnický nebo jiný majetkový podíl na vašem účtu a že všechna práva k vašemu účtu jsou vlastněna a ve prospěch  corteva agriscience ™.

Omezení použití

Práva, která vám byla udělena v těchto podmínkách, podléhají následujícím omezením: (a) nebudete licencovat, prodávat, pronajímat, pronajímat, převádět, postoupit, reprodukovat, distribuovat, hostovat nebo jinak komerčně využívat Služby nebo jakoukoli část služeb; (b) nesmíte rámovat ani používat rámovací techniky k uzavření jakékoli ochranné známky, loga nebo služeb (včetně obrázků, textu, rozložení stránky nebo formuláře) společnosti Corteva; (c) nebudete používat žádné metatagy nebo jiný "skrytý text pod názvem nebo "ochrannými známkami společnosti Corteva; (d) nesmíte měnit, překládat, přizpůsobovat, slučovat, provádět odvozená díla, rozebírat, dekompilovat, reverzní kompilaci nebo zpětnou analýzu žádné části Služeb, s výjimkou případů, kdy jsou výše uvedená omezení výslovně zakázána platnými právními předpisy; (e) nebudete používat žádný ruční nebo automatizovaný software, zařízení nebo jiné procesy (včetně, ale bez omezení na pavouky, roboty, škrabky, prohledávače, avatary, nástroje pro dolování dat nebo podobně) ke ""škrábání nebo stahování dat ze Služeb (s výjimkou toho, že udělujeme provozovatelům veřejných vyhledávačů odvolatelné povolení používat pavouky ke kopírování materiálů ze stránek výhradně za účelem a výhradně v rozsahu nezbytném pro vytváření veřejně dostupných indexů materiálů, ale nikoli v mezipaměti nebo archivech těchto materiálů); (f) nebudete mít přístup ke Službám za cílem vytvořit podobné nebo konkurenční webové stránky, aplikaci nebo službu; (g) s výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu nesmí být žádná část služeb kopírována, reprodukována, distribuována, znovu publikována, stahována, zobrazována, zveřejňována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky; (h) nebudete odstraňovat ani ničit žádná oznámení o autorských právech nebo jiná vlastnická označení obsažená ve službách nebo ve službách; (i) nebudete zasahovat do řádného fungování služeb nebo se pokoušet zasahovat do řádného fungování služeb nebo je používat žádným způsobem, který nejsou výslovně povoleny těmito podmínkami; a (j) nebudete se pokoušet poškodit naše služby, mimo jiné porušením nebo pokusem o porušení souvisejících bezpečnostních prvků, zavlečením virů, červů nebo podobného škodlivého kódu do Služeb nebo narušením nebo pokusem o narušení používání služeb jiným uživatelem, hostitelem nebo sítí, včetně přetížení, "zaplavení, ""spamování, ""bombardování "pošty nebo "havarování "služeb. Jakékoli neoprávněné použití Služeb ukončí licence udělené společností Corteva v souladu s touto smlouvou.

Corteva Agriscience ™běžně nesleduje vaše příspěvky nebo jinou aktivitu na stránkách, ale vyhrazuje si právo tak učinit. Pokud se corteva Agriscience ™dozví o nevhodném používání stránek nebo jejích služeb, corteva Agriscience ™bude reagovat jakýmkoli způsobem, který dle vlastního uvážení považuje za vhodné. Berete na vědomí, že Corteva Agriscience ™má právo nahlásit orgánům činným v trestním řízení jakékoli kroky, které mohou být považovány za nezákonné, stejně jako jakékoli zprávy, které obdrží o takovém chování. Na požádání budeme plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení při jakémkoli vyšetřování údajné nezákonné činnosti na internetu.

Dostupnost služeb

Corteva Agriscience ™má několik webových stránek, které nabízejí služby pro konkrétní regiony po celém světě. Služby nabízené v jednom regionu se mohou lišit od služeb v jiných regionech z důvodu dostupnosti, místních nebo regionálních zákonů, regulačního statusu, zásilky a dalších hledisek. Corteva Agriscience ™neposkytuje žádnou záruku ani prohlášení, že uživatel v jedné oblasti může získat služby v jiném regionu, a Corteva Agriscience ™může zrušit objednávku uživatele nebo přesměrovat uživatele na stránky pro oblast tohoto uživatele, pokud se uživatel pokusí objednat služby nabízené na webu v jiné oblasti.

Informace, které Corteva Agriscience ™zveřejňuje na stránkách, mohou obsahovat odkazy nebo křížové odkazy na produkty, programy a služby, které nejsou ve vašem regionu oznámeny nebo dostupné. Takové odkazy neznamenají, že společnost má v úmyslu oznámit takové produkty, programy nebo služby ve vašem regionu. Informace ™týkající se produktů, programů a služeb, které vám mohou být k dispozici, získáte v místním obchodním kontaktu společnosti Corteva Agriscience.

Odkazy

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na služby třetích stran, jako jsou webové stránky, aplikace nebo reklamy třetích stran ("odkazy třetích stran"). Když kliknete na takový odkaz, nebudeme vás varovat, že jste opustili stránky.  Corteva Agriscience ™nekontroluje a není odpovědná za odkazy třetích stran.  Tyto odkazy třetích stran poskytujeme pouze pro pohodlí a nekontrolujeme, neschvalujeme, nesledujeme, neschvalujeme, neschvalujeme, nezaručují ani nečiní žádná prohlášení týkající se nich ani žádný obsah, produkty nebo služby přístupné prostřednictvím těchto odkazů.  Vaše používání všech odkazů třetích stran je na vlastní nebezpečí.

Z webových stránek třetích stran do Corteva

Pokud odkazujete na jednu ze stránek, musíte dodržovat všechny platné zákony.  Web, který odkazuje na stránky Corteva:

 • nesmí vytvářet rámce nebo hraniční prostředí kolem jakékoli stránky nebo materiálů na stránkách nebo používat jiné techniky, které jakýmkoli způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled jakéhokoli obsahu v rámci stránek;
 • nesmí vytvářet srovnání produktů nebo služeb cortevy agriscience ™ s konkurenčními produkty nebo službami;
 • nesmí replikovat žádné materiály z těchto webových stránek nebo jakéhokoli loga nebo ochranné známky Corteva Agriscience; ™
 • nesmí zkreslovat vztah s Cortevou Agriscience ™ ;
 • neznamená, že Corteva Agriscience ™ schvaluje nebo schvaluje propojení Straně, internetových stránkách odkazující strany nebo službě nebo produktu Nabídky v žádném případě;
 • nesmí představovat nepravdivé nebo zavádějící dojmy o Agrovědy ™ nebo jinak poškodit dobrou vůli spojenou s Cortevou Název a ™ ochranné známky agrovědy;
 • nesmí obsahovat obsah, který by mohl být vykládán jako zneužívající, výhružný, Obtěžující, rouhavé nebo urážlivé, nadměrně násilné nebo které porušují nebo Vybízí ostatní, aby porušovali platné zákony; A
 • nesmí obsahovat obsah, který by mohl být vykládán jako obscénní, Pornografické nebo sexuálně explicitní.

Corteva Agriscience ™ může kdykoli dle vlastního uvážení ukončit Oprávnění k odkazu na své stránky. V takovém případě se odkazující strana Okamžitě odstranit všechny odkazy na stránky.

Zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti

Vaše používání těchto stránek je na vlastní nebezpečí. Tyto stránky mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby, které mohou ovlivnit kvalitu materiálů na stránkách.  Materiály nebyly nezávisle ověřeny nebo ověřeny zcela nebo zčásti cortevou agriscience ™ .   Corteva Agriscience ™ nezaručuje přesnost nebo aktuálnost materiálů.  Corteva Agriscience ™ nesu žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v materiálech, ať už jsou poskytovány společností Corteva Agriscience ™ nebo třetími stranami.

TATO STRÁNKA JE VÁM POSKYTOVÁNA NA ZÁKLADĚ "TAK, JAK JSOU" A "KDE JE", BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU. CORTEVA AGRISCIENCE ™, PRO SEBE A JAKOUKOLI TŘETÍ STRANU POSKYTUJÍCÍ MATERIÁLY, SLUŽBY NEBO OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY V SOUVISLOSTI S WEBEM, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA KVALITU, VHODNOST, PRAVDU, PŘESNOST NEBO ÚPLNOST JAKÉHOKOLI MATERIÁLU, INFORMACÍ, PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB OBSAŽENÝCH NA WEBU. VEŠKERÉ PODMÍNKY, PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ, VČETNĚ JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, JSOU TÍMTO ODMÍTÁ. AGRISCIENCE SPOLEČNOSTI CORTEVA ™  NENESE VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO SANKČNĚ ŠKODY, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SLUŽEB NEBO S TÍM SPOJENÉ, VČETNĚ (ALE BEZ OMEZENÍ NA) VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK NEBO VAŠÍ NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT STRÁNKY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE CORTEVA AGRISCIENCE ™  BYLA DŘÍVE UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

Výjimka pro občany EU:   Pokud máte bydliště v EVROPSKÉ UNII, CORTEVA AGRISCIENCE ™ NEVYLUČUJE ANI NEOMEZUJE JEHO ODPOVĚDNOST ZA SMRT NEBO ZRANĚNÍ V DŮSLEDKU NEDBALOSTI.

Místní zákony; Kontrola vývozu

Corteva Agriscience ™ kontroluje a provozuje tyto stránky ze Spojených států amerických. Materiály a služby na těchto stránkách podléhají ve všech ohledech zákonům a předpisům Spojených států amerických, které čas od času upravují licenci a dodávku technologií a produktů do zahraničí, včetně předpisů USA o kontrole vývozu, a veškeré následné právní předpisy nebo předpisy vydané ministerstvem obchodu USA, Mezinárodním obchodním úřadem nebo Úřadem pro vývozní licence. Zneužití těchto materiálů v rozporu s právem Spojených států je zakázáno. Ani materiály, ani žádné informace získané prostřednictvím používání těchto stránek, nesmí být získány pro, odeslány, převedeny nebo re-vyvážené, přímo nebo nepřímo, do zakázaných nebo embargovaných zemí nebo jejich státních příslušníků, ani nesmí být použity pro jaderné činnosti, chemické nebo biologické zbraně, nebo raketové projekty, pokud výslovně povoleno vládou Spojených států pro tyto účely. Musíte přísně dodržovat všechny vývozní zákony Spojených států a převzít výhradní odpovědnost za získání licencí k vývozu nebo zpětnému vývozu, které mohou být požadovány.

Pokud používáte tyto stránky mimo Spojené státy americké, jste také zodpovědní za dodržování platných místních zákonů, včetně místních vývozních a dovozních předpisů.

Nevyžádané nápady a zpětná vazba

Aby se předešlo nedorozuměním nebo sporům, které mohou nastat, když produkty cortevy Agriscience služby, technologie, propagační akce, marketingové strategie nebo obsah se mohou zdát podobné nápadům nebo návrhům poskytnutým společnosti Corteva, žádáme vás, abyste společnosti Corteva Agriscience nepředkládali nevyžádané nápady, díla, materiály, návrhy, produkty nebo vylepšení produktů, procesy, marketingové strategie nebo názvy produktů (všechny výše uvedené dále dále jen "podání") společnosti Corteva Agriscience ™ .  Pokud se přesto rozhodnete zaslat nám své příspěvky, budou se na tyto příspěvky vztahovat následující podmínky:

 • Corteva Agriscience ™a její přidružené společnosti nejsou povinny uchovávat podání v tajnosti nebo jej přijímat jako důvěrné;
 • Corteva Agriscience ™a její přidružené společnosti nejsou povinny přezkoumat podání nebo odpovědět předkladateli;
 • Odesláním příspěvku přidělíte společnosti Corteva Agriscience ™veškerá práva, nároky a podíly na podání a všech souvisejících právech duševního vlastnictví, bez jakékoli náhrady pro vás;
 • Zaručujete, že jste oprávněni předložit podání a že podání neporušuje žádnou povinnost, kterou máte k současnému nebo bývalému zaměstnavateli nebo jakékoli jiné straně.

Corteva Agriscience však vítá vaši zpětnou vazbu o svých stávajících produktech a podnikání.  Kontaktní informace naleznete na adrese https://www.corteva.cz/contact.html nebo na odkazu Kontaktujte nás na webu. Jakékoli připomínky, které poskytnete, nejsou důvěrné a Corteva Agriscience ™je může používat bez omezení.

Alternativní řešení sporů

V případě sporu se strany dohodly, že se zdrží soudních sporů co nejvíce nebo přiměřeně a že nejprve vyhledá a použijí alternativní metody řešení sporů, jako je mediace a rozhodčí řízení, spravované Americkou arbitrážní asociací v souladu s pravidly pro obchodní rozhodčí řízení.  Místem rozhodčího řízení bude Wilmington, Delaware, a rozhodnutí o nálezu vydané rozhodce (y) mohou být zapsány v každém soudu, který má jeho příslušnost.  Na spory týkající se používání omezených licencí spojených s používáním služeb nebo souvisejících s právy duševního vlastnictví stran Corteva, jak jsou definována níže, nebo související s používáním omezených licencí souvisejících s používáním služeb, se tento oddíl nevztahuje.  Nestanoví-li státní právo jinak, uchýlí se strany k soudnímu systému pouze po uplynutí přiměřené lhůty.

Rozhodné právo a místo konání

S výjimkou povinného použití místních zákonů se veškeré akce související s těmito podmínkami řídí právem státu Delaware, Spojené státy americké, bez ohledu na volbu nebo konflikty právních ustanovení jakékoli jurisdikce. Souhlasíte s tím, že se podrobíte jurisdikci soudů nacházejících se ve státě Delaware k řešení všech sporů vyplývajících z těchto podmínek nebo souvisejících s těmito podmínkami a/nebo používáním těchto stránek.

Neoprávněné aktivity

Příspěvky na těchto stránkách nebo neoprávněné použití jakýchkoli materiálů obsažených na těchto stránkách mohou porušovat zákony o autorských právech, zákony o ochranných známkách, zákony na ochranu soukromí a publicitu, určité komunikační zákony a předpisy a další platné zákony a předpisy. Vy sami jste zodpovědní za své činy nebo jednání jakékoli osoby, která používá vaše uživatelské jméno a /nebo heslo.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte a podržíte Cortevu Agriscience ™, její firemní rodiče, dceřiné společnosti a přidružené společnosti a vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci, zástupci, zástupci, partneři a poskytovatelé licencí každého (souhrnně "strany Corteva) "neškodné od a proti všem ztrátám, nákladům, škodám, závazkům a výdajům, včetně (bez omezení) poplatků za právní zastoupení a nákladů na obhajobu, které vznikly v souvislosti s jakýmkoli nárokem nebo požadavkem týkajícím se: (a) vašeho obsahu, v souvislosti s jakýmkoli nárokem nebo požadavkem na: (a) vaším obsahem, v souvislosti s tím, že se zabránilo, nebo za účelem zamenutí, jakéhokoli nároku nebo poptávky týkající se: (a) vašeho obsahu; (b) vaše zneužití Služeb; (c) vaše porušení těchto podmínek; nebo (d) porušení jakéhokoli platného zákona nebo nařízení nebo práv jakékoli třetí strany prostřednictvím vašeho používání stránek nebo služeb nebo používání stránek nebo služeb jakoukoli osobou používající vaše uživatelské jméno a / nebo heslo (včetně, ale bez omezení vaší účasti v oblastech vysílání vašich příspěvků).  Corteva Agriscience ™si vyhrazuje právo, na vlastní náklady, převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která jinak podléhá odškodnění z vaší strany, v takovém případě budete plně spolupracovat s Cortevou při prosazování všech dostupných obranných práv. Toto ustanovení nevyžaduje, abyste odškodnili některou ze stran Corteva za jakékoli nehorázné obchodní praktiky takové strany nebo za nedbalost, podvod, podvod, podvod, falešný slib, uvedení v omyl nebo zatajení, potlačení nebo opomenutí jakékoli podstatné skutečnosti. Souhlasíte s tím, že ustanovení v této části přečkají jakékoli ukončení vašeho účtu, této smlouvy nebo vašeho přístupu ke službám.

Elektronické komunikace

Komunikace mezi vámi a společností Corteva Agriscience ™používá elektronické prostředky, ať už navštěvujete služby nebo odesíláte e-maily společnosti Corteva, nebo zda corteva zveřejňuje oznámení ve službách nebo s vámi komunikuje prostřednictvím e-mailu. Pro smluvní účely (1) souhlasíte s přijímáním sdělení od společnosti Corteva Agriscience ™v elektronické podobě; a (2) souhlasíte s tím, že všechny podmínky, dohody, oznámení, zveřejnění a další sdělení a další sdělení a dokumenty, které vám Corteva poskytuje elektronicky, budou mít stejný právní účinek jako taková komunikace nebo dokumenty, pokud by byly stanoveny "písemně."

Celá smlouva

Tato dohoda je konečnou, úplnou a výlučnou dohodou stran s ohledem na předmět této smlouvy a nahrazuje a slučuje všechny předchozí diskuse mezi stranami o tomto předmětu.