GLOBÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Revidováno: 1. 19. 2024

Corteva Agriscience zastává hodnoty transparentnosti a otevřenosti společnost, což jde ruku v ruce s poskytováním jasných a přesných informací o postupech, které uplatňujeme při ochraně osobních údajů. Toto globální prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „prohlášení popisuje, jak společnost Corteva Agriscience™ a její přidružené společnosti (dále jen „my“, „nás“, „naše“, „námi“, „nás“, „našim“ či „Corteva“) shromažďují, používají a zveřejňují nebo jinak zpracovávají osobní údaje. Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na přístup k našim webovým stránkám, online aplikacím, profilům na sociálních sítích nebo na jiné způsoby vaší interakce s námi. U některých produktů nebo služeb nebo v případech, kdy se na ně vztahují informace specifické pro danou zemi, můžeme poskytnout dodatečné nebo odlišné informace o našich postupech ochrany osobních údajů, které doplní či nahradí informace uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na naše zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání, pokud se osobní údaje, které o těchto osobách shromažďujeme, týkají jejich současné, bývalé nebo potenciální pracovní pozice u nás. Pokud se ucházíte o zaměstnání prostřednictvím webových stránek Kariérního centra, řídí se naše používání osobních údajů, které nám prostřednictvím Kariérního centra sdělíte, oznámením společnosti Corteva o ochraně osobních údajů uchazečů, které je k dispozici k přečtení na stránkách Kariérního centra.

Shromažďované osobní údaje

Označení „osobní údaje“ může nést podle platných právních předpisů různý význam. „Osobními údaji“ se obvykle rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat. Pokud jsme podle platných zákonů povinni s informacemi nakládat jako s osobními údaji, budeme tak činit v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Pokud potřebujeme shromáždit osobní údaje za účelem poskytnutí požadovaných služeb nebo produktů a pokud nám je nesdělíte, může se stát, že vám tyto služby nebo produkty nebudeme moci poskytnout. Pokud nám nebo našim poskytovatelům služeb či obchodním partnerům sdělíte jakékoli osobní údaje týkající se jiných osob, prohlašujete, že jste oprávněni tak učinit a jste oprávněni nám povolit tyto osobní údaje používat v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Vámi poskytované informace

Typy osobních údajů, které o vás můžeme shromažďovat, se odvíjí toho, jak s námi komunikujete a jaké produkty a služby si vyberete. Když zadáte objednávku, zřídíte si účet, požádáte o slevu, zapojíte se do programu odměn, zaregistrujete se k odběru služby, požádáte o financování, zúčastníte se soutěže, loterie nebo jiné promoakce či nabídky nebo nás kontaktujete z jiných důvodů, můžeme od vás nebo prostřednictvím vašeho oprávněného zástupce shromažďovat vaše osobní údaje. Mezi ty patří například:

 • kontaktní údaje včetně vašeho jména, poštovní adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla,
 • platební údaje včetně čísla kreditní či debetní karty,
 • informace finančního charakteru, jako je číslo občanského průkazu, rodné číslo, státní příslušnost, daňové identifikační číslo a bankovní údaje, například číslo účtu,
 • datum narození a pohlaví,
 • Podpis včetně digitálního podpisu,
 • místo výkonu práce, pracovní pozici, telefonní číslo, adresu a e-mail, které se vztahují k vašemu místu výkonu práce,
 • historie nákupů, nákupní preference.

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím našich internetových stránek a aplikací („digitální služby“), můžeme kromě výše uvedeného shromažďovat také:

 • IP adresy,
 • obecné nebo přesné geolokační data a satelitní snímky,
 • typ zařízení, typ prohlížeče a operační systém,
 • data o prohlížení nebo data o kliknutích uživatele webu (např. odkazující webová adresa, datum a čas přístupu, navštívené stránky, čas strávený na každé stránce, kliknuté odkazy, historie vyhledávání) a odvozené preference,
 • správa předvoleb včetně vyjádření a odvolání souhlasu a správy souborů cookie,
 • hesla a kontrolní otázky a odpovědi na ně.

Pokud navštívíte některou z našich provozoven nebo s námi komunikujete po telefonu, můžeme v případech povolených platnými zákony shromažďovat:

 • videozáznamy (záznam z kamerového systému) nebo fotografie,
 • vyobrazení obličeje prostřednictvím systému pro rozpoznávání obličeje,
 • snímky otisků prstů prostřednictvím technologie mapování otisků prstů,
 • hlasové nahrávky, například zprávy v hlasové schránce.

Informace ze sociálních sítí

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím sociálních sítí nebo propojíte svůj účet na sociální síti se svým online účtem u nás, sdílíte s námi určité osobní údaje z vašeho účtu na sociální síti, například vaše jméno, e-mailovou adresu, fotografii, seznam kontaktů na sociální síti a jakékoli další informace, které nám zpřístupníte, když propojíte svůj účet na sociální síti s našimi digitálnímu službami. Pokud se rozhodnete s námi komunikovat prostřednictvím sociální sítě, měli byste si pečlivě prostudovat zásady ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů sociálních sítí a jejich nastavení ochrany osobních údajů, abyste se ujistili, že souhlasíte s informacemi, které nám tyto sociální sítě mohou zpřístupnit.

Používáme také nástroje třetích stran pro správu sociálních sítí a monitorování obsahu na nich, které shromažďují veřejně dostupný obsah. Pokud veřejně dostupný obsah obsahuje osobní údaje, budeme s nimi nakládat v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Informace od obchodních partnerů a dalších třetích stran

Naši prodejci, distributoři a další obchodní partneři mohou poskytovat informace související s vašimi nákupy, jako jsou kontaktní a platební údaje včetně vašeho jména, vaší poštovní adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla, místa zaměstnání, pracovní pozice, telefonního čísla, poštovní adresy společnosti a e-mailu souvisejícího s místem zaměstnání.

Výše uvedené osobní údaje můžeme získat také od našich poskytovatelů služeb třetích stran a obchodních partnerů, kteří nám poskytují podporu v oblasti zákaznických služeb, webhostingu, marketingu, komunikace, plánování akcí, analýzy dat a finančních služeb, když s námi sdílejí informace, včetně informací z veřejně dostupných zdrojů.

Informace z našich digitálních služeb

Prostřednictvím našich digitálních služeb můžeme shromažďovat osobní údaje automaticky nebo pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, protokoly serveru, webové majáky, značky a sledovací pixely. Můžeme také spolupracovat s třetími stranami, které naším jménem provádí analýzy, reportování a marketing, přičemž používají informace získané z našich digitálních služeb a těchto technologií.  Pokud k našim digitálním službám nepřistupujete ze svého účtu nebo v reakci na náš e-mail, neodhalují informace shromážděné prostřednictvím našich digitálních služeb přímo vaši konkrétní totožnost, ačkoli z nich lze vyvodit závěry nebo je spojit s jinými informacemi, kterými můžeme disponovat a které vás identifikují. 

V souladu s platnými zákony nabízíme možnosti souhlasu s používáním souborů cookie, které vám umožní vyjádřit souhlas s používáním těchto technologií nebo jej naopak odvolat. Níže uvádíme konkrétní informace o typech námi používaných technologií a způsobech sdělování vašich preferencí ohledně ochrany osobních údajů.

Informace z prohlížeče nebo zařízení

" Další informace " jsou jakékoli informace, které neodhalují vaši konkrétní identitu nebo se přímo netýkají identifikovatelné osoby.

 • Informace o prohlížeči a zařízení Informace o
 • aplikaci nebo připojených zařízeních nebo o používání vozidla
 • Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie, pixelových značek a dalších technologií
 • Demografické informace a další informace, které jste poskytli a které neodhalují vaši konkrétní
 • identitu Informace, které byly agregovány takovým způsobem, že již neodhalují vaši konkrétní
 • identitu Fyzické umístění
 • Informace o vaší zemědělské činnosti

Pokud jsme povinni zacházet s dalšími informacemi jako s osobními údaji podle platných právních předpisů, můžeme je použít a zveřejnit pro účely, pro které používáme a zveřejňujeme osobní údaje, jak je podrobně uvedeno v tomto prohlášení.

Používání mobilních zařízení

Při stahování a používání našich digitálních služeb můžeme my a/nebo naši poskytovatelé služeb shromažďovat jedinečné identifikátory vašich zařízení, reklamní identifikátory, informace o operačním systému, mobilní síti a také údaje o používání aplikace, jako je datum a čas přístupu k našim digitálním službám na vašem zařízení či k našim serverům a informace a soubory, které byly do aplikace staženy na základě čísla vašeho zařízení. Naše digitální služby mohou také shromažďovat a přenášet další informace za účelem zpřístupnění funkcí aplikace. Tyto informace používáme k zajištění správného fungování digitálních služeb, vylepšení a personalizaci používání a k zobrazování relevantního obsahu nebo reklamy. Ve svém mobilním zařízení si můžete nastavit preference pro zobrazování reklam. Další informace o tom, jak tyto možnosti můžete nastavit, najdete na webu https://thenai.org/opt-out/mobile-opt-out/.

V některých případech můžeme při používání našich digitálních služeb získat informace o poloze vašeho zařízení prostřednictvím GPS, Wi-Fi nebo Bluetooth. Fyzickou polohu vašeho zařízení můžeme použít k tomu, abychom vám poskytli personalizované služby a obsah podle vaší polohy. Můžeme také sdílet fyzickou polohu vašeho zařízení v kombinaci s informacemi o tom, jaké reklamy jste si prohlíželi, a dalšími shromažďovanými informacemi s našimi marketingovými partnery, abychom jim umožnili poskytovat personalizovanější obsah a analyzovat efektivitu reklamních kampaní. Pokud chcete sdílení své polohy zakázat, můžete ve svém zařízení vypnout GPS, Wi-Fi nebo Bluetooth.  Nastavení polohy vašeho iPhonu můžete spravovat na stránce https://support.apple.com/ a vašeho zařízení se systémem Android zase na stránce https://support.google.com/. Pokud ve svých zařízeních služby využívající polohu zakážete, může se stát, že nebudete moci používat některé funkce našich digitálních služeb. 

Soubory cookie a podobné technologie

Soubory cookie jsou části informací uložené přímo v zařízení, které používáte při interakci s online stránkami, jež mohou identifikovat vaše zařízení a mohou obsahovat i další informace.  Informace ze souborů cookie a podobných sledovacích technologií můžeme shromažďovat v našich digitálních službách a v e-mailových zprávách ve formátu HTML, které vám zasíláme.  Soubory cookie a podobné technologie vaši identitu přímo neodhalí, ale umožňují nám shromažďovat informace, jako je typ prohlížeče, čas strávený používáním digitálním služeb, navštívené stránky, jazykové preference a další agregované údaje o návštěvnosti.  Soubory cookie můžeme do vašeho zařízení ukládat my a také naši poskytovatelé služeb, například společnosti zabývající se analýzou webu a internetové reklamní sítě. Pokud jste se přihlásili ke svému účtu Corteva prostřednictvím některé z našich digitálních služeb, odpověděli jste na náš e-mail nebo jste přijali soubory cookie na našich webových stránkách, může se stát, že budeme schopni propojit shromažďované informace s jinými údaji, které vás identifikují.  Shromážděné informace používáme k různým účelům, například k ukládání a respektování vašich preferencí a nastavení, zabezpečení a ověřování, analýze, měření efektivity našich marketingových kampaní, zobrazování reklamy na produkty a služby, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, a k plnění dalších legitimních účelů popsaných níže. 

Typy souborů cookie, které používáme, spadají do jedné ze tří kategorií:

 • Nezbytně nutné soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné pro fungování základních funkcí webových stránek, jako je bezpečné přihlášení nebo zapamatování počtu položek v nákupním košíku. Tuto kategorii souborů cookie nelze zakázat a nemusíte s ní vyjadřovat souhlas.
 • Funkční soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou nepovinné a umožňují nám analyzovat vaše používání digitálních služeb a vyhodnocovat a zlepšovat náš výkon. Mohou také sloužit ke zvýšení vašeho komfortu při používání digitálních služeb. Jedná se například o zapamatování vašich přihlašovacích údajů nebo poskytnutí informací o tom, jak naše stránky používáte, kupříkladu preferovaný jazyk.
 • Reklamní soubory cookie: Tyto soubory cookie jsou nepovinné a mohou být použity ke zjištění vašich zájmů na základě navštěvovaných webových stránek. Mohou nám pomoci zobrazovat vám relevantnější reklamy v našich digitálních službách nebo na stránkách třetích stran na základě analýzy vašich zájmů.

Pokud to vyžaduje zákon, vyžádáme si před uložením nebo použitím funkčních nebo reklamních souborů cookie váš souhlas. Kromě toho můžete funkční nebo reklamní soubory cookie vždy odmítnout nebo odvolat souhlas s nimi v nástroji pro nastavení souborů cookie v našich digitálních službách. Tento nástroj pro nastavení souborů cookie je aktivován za účelem zpracování vašich preferencí a v některých jurisdikcích k rozpoznání a zpracování univerzálního signálu pro odvolání souhlasu. Některé prohlížeče nabízejí možnost „nesledovat“.  Vzhledem k tomu, že zatím nepanuje obecná shoda na tom, jak tyto signály interpretovat, v současné době na možnost „nesledovat“ nereagujeme.

Kromě toho můžete ve většině internetových prohlížečů nebo jiném softwaru změnit nastavení prohlížeče tak, aby soubory cookie z pevného disku počítače vymazal, zablokoval všechny soubory cookie nebo obdržel před uložením souboru cookie varování. Pokud si nepřejete, aby byly informace shromažďovány pomocí souborů cookie, většina prohlížečů umožňuje několika kliknutími používání souborů cookie odmítnout. Další informace o odvolání souhlasu ve webových prohlížečích naleznete na webu https://optout.aboutads.info/https://optout.networkadvertising.org. Pokud si chcete o souborech cookie přečíst více, navštivte webové stránky místního sdružení pro digitální reklamu, např.:

Jakmile si soubory cookie nastavíte, budeme tyto volby respektovat. Nezapomeňte, že pokud své nastavení odstraníte nebo použijete jiný prohlížeč či počítač, budete muset soubory cookie nastavit znovu. 

Další používané technologie

 • Webové majáky a sledovací pixely: Webové majáky a sledovací pixely jsou malé grafické prvky na webové stránce nebo v e-mailové zprávě určené ke sledování zobrazených stránek nebo otevřených e-mailů a mohou sloužit k doručení souborů cookie do vašeho počítače. Tyto technologie mohou také pomoci analyzovat efektivitu webových stránek, jelikož dokáží měřit počty návštěvníků nebo aktivitu na webových stránkách.
 • Zásuvné moduly a odkazy na stránky třetích stran: Naše digitální služby mohou obsahovat pluginy sociálních sítí nebo jiných třetích stran, jako je Facebook, Meta a Google. Tyto zásuvné moduly mohou do vašeho počítače uložit soubor cookie, který informuje webové stránky třetí strany, že jste navštívili některou z našich digitálních služeb. Pokud jste se přihlásili na webové stránky třetí strany, může tato webová stránka shromažďovat tyto informace bez ohledu na to, zda jste se na zásuvný modul třetí strany klikli nebo jste s ním propojili naše digitální služby. Zásuvné moduly třetích stran nepovažujeme za nezbytně nutné soubory cookie, a proto si je můžete podle potřeb jejich používání nastavit. 

Analýza webu

Pokud to zákon povoluje, využíváme služby analýzy webu třetích stran, jako jsou Google a Adobe, abychom dokázali lépe porozumět tomu, jak uživatelé využívají naše digitální služby. Jak jsme zmínili výše v kapitole Soubory cookie a podobné technologie, mohou tyto třetí strany v průběhu času shromažďovat informace o vašich online aktivitách a na nepřidružených stránkách pomocí souborů cookie a dalších sledovacích technologií. Tyto soubory cookie a technologie používané ke shromažďování těchto analytických údajů nepovažujeme za nezbytně nutné soubory cookie, a proto si je můžete podle potřeb jejich používání nastavit. Další informace o postupech společnosti Google v oblasti ochrany osobních údajů naleznete také na webu www.google.com/policies/privacy/‌partners/ a pokud chcete odvolat svůj souhlas, můžete si do svého prohlížeče nainstalovat rozšíření Google Analytics, které je k dispozici ke stažení na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe si můžete přečíst na webu https://www.adobe.com/privacy.html a svůj souhlas můžete odvolat na adrese https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#customeruse.

Behaviorální reklama a reklama cílená na zájmy

Corteva může využívat reklamní společnosti třetích stran za účelem zobrazování online reklamy na zboží a služby, které by vás mohly zajímat (běžně se používá označení „behaviorální reklama “ nebo „reklama cílená na zájmy“), na základě vašich návštěv našich webových stránek a jiných stránek na vašich zařízeních. Tyto reklamní společnosti tedy mohou shromažďovat údaje prostřednictvím výše popsaných souborů cookie nebo jiných technologií v našich digitálních službách a kombinovat je s informacemi o vašich aktivitách na jiných webových stránkách, v mobilních aplikacích a zařízeních. Pokud chcete zobrazování reklam cílených na zájmy na základě uložení souborů cookie zakázat, postupujte podle výše uvedeného návodu na odvolání souhlasu s používáním souborů cookie: zakažte používání souborů cookie ve svém prohlížeči (prohlížečích), odmítněte požadavky na „přístup k údajům“, které se obvykle zobrazí v aplikacích při instalaci, nebo upravte nastavení sledování reklam na svém zařízení. Pokud se nacházíte ve Spojených státech a chcete odvolat souhlas s cílenou reklamou nebo behaviorální reklamou v různých kontextech, můžete kliknout na tlačítko pro odvolání souhlasu na domovské stránce našich webových stránek ve Spojených státech a/nebo vyplnit formulář pro žádost o odvolání souhlasu. Další informace naleznete na webu Oznámení o ochraně osobních údajů v USA (corteva.com).

Vezměte prosím na vědomí, že pokud zakážete reklamní soubory cookie nebo behaviorální reklamu a reklamu cílenou na zájmy, stále se vám mohou zobrazovat reklamy od nás. Tyto reklamy se nezobrazují na základě vašeho chování na různých stránkách, ale vychází z kontextu konkrétní navštívené webové stránky. Například při návštěvě webových stránek se zemědělskou tematikou se vám může zobrazit reklama na naše osivo. 

Obchodní analýza a umělá inteligence

Pokud to zákon povoluje, můžeme používat informace od vás a/nebo obchodních partnerů, jako je historie nákupů, geolokační údaje, satelitní snímky, údaje o provozu zemědělských oblastí při navrhování nebo používání obchodní analýzy a/nebo umělé inteligence. Tyto informace používáme k výzkumu, technologickému vývoji a navrhování, udržování či zlepšování kvality a bezpečnosti našich produktů, služeb a programů. Tyto informace můžeme použít například k předpovídání trendů, k diagnostickým účelům, agronomickým doporučením a navrhování služeb a produktů.

Jak osobní údaje používáme

Pokud k tomu máme oprávněný obchodní zájem, váš souhlas nebo pokud to jinak umožňují platné zákony o ochraně soukromí a osobních údajů, my a naši poskytovatelé služeb používáme osobní údaje k následujícím účelům:  

 • Poskytování našich služeb a podpory našim zákazníkům
  • K vedení nebo údržbě účtů, ověřování informací o zákaznících, poskytování zákaznického servisu a odpovídání na vaše dotazy, zpracování nebo vyřizování objednávek a transakcí
  • K zajištění financování, poskytování logistických služeb, zpracování plateb, inkasa a řízení rizik
  • K zasílání administrativních informací, jako jsou změny našich podmínek a zásad nebo informace o záruce či stažení produktu z trhu
 • Marketing, propagační akce a personalizace
  • K zasílání marketingových sdělení s informacemi o našich službách, nových produktech a dalších novinkách ohledně naší společnosti
  • Abychom vám nabídli možnost účastnit se loterií, soutěží či jiných promoakcí
  • K vývoji a doručování marketingových a jiných propagačních sdělení na míru vašim zájmům nebo zájmům našich ostatních uživatelů a k analyzování nebo předvídání preferencí našich uživatelů za účelem přípravy souhrnných zpráv o trendech používání našeho digitálního obsahu, abychom mohli zlepšovat naše služby a nabídky.
 • Zákony a dodržování předpisů
  • Abychom zajistili soulad se zákony a nařízeními, včetně použití a zpřístupnění osobních údajů vyžadovaných zákonem nebo abychom zajistili soulad s firemními zásadami a postupy nebo při občanskoprávních, trestněprávních, soudních nebo regulačních šetřeních, vyšetřováních, předvoláních nebo obsílkách
  • K výkonu nebo obraně zákonných práv společnosti Corteva a jejích vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a zástupců a k řešení sporů
 • Provoz a obecné obchodní účely
  • Ke správě a řízení společnosti, včetně firemního účetnictví, auditu, analýz a výkaznictví, fúzí, akvizic a odprodejů
  • Ke správě systému a technologií, včetně optimalizace našich digitálních služeb a analýzy dat
  • K zajištění kontinuity podnikání a zotavení po katastrofě.
 • Zlepšování produktů a služeb a vývoj nových
  • K výzkumu v oblasti technologického vývoje, k navrhování, udržování nebo zlepšování kvality či bezpečnosti našich produktů, služeb a programů
 • Prevence podvodů a zabezpečení
  • K ochraně bezpečnosti a integrity našich systémů, sítí, aplikací a dat, včetně odhalování, analýzy a řešení bezpečnostních hrozeb, komunikace s orgány činnými v trestním řízení a konsorcii pro informační bezpečnost, ladění služeb nebo systémů, správy identit včetně ověřování a autentizace systémů a technologií
  • K zabezpečení prostor, zajištění bezpečnosti a prevence ztrát, odhalování a prevenci podvodů a jiné nezákonné činnosti

Jak osobní údaje zpřístupňujeme

Osobní údaje můžeme pro účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů zpřístupnit následujícím subjektům, včetně subjektů v různých zemích. Seznam a umístění subjektů v naší skupině společností si můžete přečíst tady.

 • Naší mateřské společnosti a přidruženým společnostem: Pokud tak učiníme, budou tyto další subjekty společnosti Corteva používat a zveřejňovat osobní údaje v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a s požadavky platných zákonů o ochraně osobních údajů.
 • Našim poskytovatelům služeb: Ty si najímáme za účelem usnadnění poskytování jejich podpůrných služeb, Mimo jiné se jedná o poskytovatele, kteří zabezpečují podporu pro zákaznický servis, reklamu, marketing, komunikaci a analýzu dat, informační technologie, informační bezpečnost, finanční, auditorské, účetní, bezpečnostní a právní služby. Tyto třetí strany jsou povinny používat osobní údaje, které s nimi sdílíme, pouze k plnění smluvních povinností při poskytování služeb a v souladu s platnými zákony o ochraně soukromí a osobních údajů.
 • Třetím stranám, jako jsou zástupci, maloobchodníci, distributoři a obchodní partneři: Těm osobní údaje zpřístupňujeme za účelem poskytování produktů a služeb našim zákazníkům a v souvislosti s licenčními dohodami, dohodami o společném vývoji a podobnými dohodami. Tyto třetí strany jsou povinny používat osobní údaje v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a/nebo pouze k plnění smluvních povinností při poskytování služeb a v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Třetím stranám, jako jsou regulační orgány, soudy, orgány činné v trestním řízení a vládní orgány: Těm osobní údaje zpřístupňujeme za účelem zajištění souladu s platnými zákony, předpisy, soudními nebo jiným právními procesy, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že je jejich zpřístupnění nezbytné pro dodržení platných zákonů, včetně zákonů mimo zemi vašeho bydliště. V takovém případě přijmeme vhodná opatření v souladu s platnými zákony o ochraně soukromí a osobních údajů, abychom osobní údaje ochránili.
 • Třetím stranám, například těm, které pomáhají odhalovat, předcházet a reagovat na podvody, zneužívání produktů, služeb nebo digitálních služeb Corteva, porušování duševního vlastnictví, vymáhat naše podmínky a smlouvy a chránit naše práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek a/nebo práva našich přidružených společností, vás nebo jiných osob. Tyto třetí strany jsou povinny používat osobní údaje, které s nimi sdílíme, pouze k plnění smluvních povinností při poskytování služeb a v souladu s platnými zákony o ochraně soukromí a osobních údajů.
 • Třetím stranám v souvislosti s reorganizací, fúzí, prodejem, společným podnikem, postoupením, převodem nebo jiným nakládáním s celým naším podnikem, majetkem nebo akciemi nebo jejich částí (včetně v souvislosti s konkurzním nebo podobným řízením). Mezi takové třetí strany může patřit například subjekt provádějící akvizici a jeho poradci. V takovém případě přijmeme vhodná opatření v souladu s platnými zákony o ochraně soukromí a osobních údajů, abychom osobní údaje ochránili.

JAK OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČUJEME

Osobní údaje jsou zpravidla uloženy v databázích Corteva nebo v databázích spravovaných našimi poskytovateli služeb. K ochraně osobních údajů v rámci naší organizace používáme přiměřená organizační, technická a administrativní opatření a smluvně vyžadujeme, aby tak činili i naši poskytovatelé služeb.  Stoprocentní bezpečnost žádného systému pro přenos nebo ukládání dat bohužel zaručit nelze.  Pokud máte důvod se domnívat, že vaše interakce s námi již není bezpečná, neprodleně nás o tom informujte v souladu s pokyny v kapitole „Kontaktujte nás“ níže.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je potřeba nebo jak je povoleno s ohledem na účel(y), pro který(é) byly získány, a v souladu s platnými právními předpisy. 

Dobu uchování určujeme na základě těchto kritérií: 

 • doba, po kterou s vámi máme trvalý vztah (například po dobu, kdy u nás máte účet nebo používáte digitální služby), a doba, po kterou můžeme mít oprávněnou potřebu odkazovat na vaše osobní údaje za účelem řešení problémů, které mohou nastat,
 • citlivost osobních údajů a účely, pro které byly osobní údaje shromážděny,
 • existence zákonné povinnosti, které podléháme (například některé zákony vyžadují, abychom uchovávali záznamy o vašich transakcích po určitou dobu, než je budeme moci vymazat),
 • zda je uchovávání vhodné s ohledem na naše právní postavení (například s ohledem na platné promlčecí lhůty, soudní spory nebo vyšetřování ze strany regulačních orgánů).

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Můžeme poskytovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, pokud se domníváme, že by pro vás mohly být užitečné. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nezabývá postupy třetích stran v oblasti ochrany osobních údajů nebo zabezpečení, včetně třetích stran provozujících jakékoli webové stránky nebo služby, na které služby odkazují, a my za ně neneseme odpovědnost. 

Kromě toho neodpovídáme za zásady nebo postupy ochrany osobních údajů nebo zabezpečení jiných organizací, provozovatelů sociálních sítí, poskytovatelů operačních systémů, poskytovatelů bezdrátových služeb nebo výrobců zařízení, a to ani v souvislosti s osobními údaji, které sdělíte jiným organizacím prostřednictvím digitálních služeb nebo našich sociálních sítí nebo v souvislosti s nimi.

VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEZLETILÝMI OSOBAMI

Naše služby nejsou určeny osobám mladším třinácti (13) let a osobní údaje od osob mladších 13 let vědomě neshromažďujeme.

JURISDIKCE A PŘESHRANIČNÍ PŘEDÁNÍ

 • Vaše osobní údaje mohou být ukládány a zpracovávány v jakékoli zemi, kde máme provozovny nebo kde využíváme poskytovatele služeb. Využíváním našich služeb berete na vědomí, že vaše údaje budou předány do zemí nebo oblastí mimo zemi (nebo stát/provincii) vašeho bydliště, včetně Spojených států, kde mohou platit jiná pravidla ochrany údajů odlišná, než jaká se uplatňují ve vaší zemi.  Za určitých okolností mohou mít k vašim osobním údajům přístup také soudy, orgány činné v trestním řízení, regulační nebo bezpečnostní orgány v těchto jiných zemích.
 • DALŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ EHP: Některé ze zemí mimo EHP Evropská komise uznává jako země, které poskytují odpovídající úroveň ochrany údajů podle standardů EHP. Úplný seznam těchto zemí si můžete přečíst tady: Seznam zemí s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů vypracovaný Evropskou komisí). V případě předání osobních údajů z EHP do zemí, které Evropská komise za země s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů nepovažuje, jsme na ochranu vašich osobních údajů zavedli adekvátní opatření, mezi které patří například standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí. Kopii těchto opatření vám zašleme na základě žádosti o ochranu osobních údajů, která je uvedena v kapitole Kontaktujte nás níže.

CITLIVÉ INFORMACE

Pokud o to nepožádáme, prosíme vás, abyste nám nezasílali žádné citlivé osobní údaje (např. rodné číslo, informace týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženství nebo jiného přesvědčení, zdravotního stavu, biometrických nebo genetických charakteristik, trestní minulosti nebo členství v odborech) ani nám je neposkytovali prostřednictvím digitálních služeb nebo jiným způsobem.

PLATEBNÍ SLUŽBA TŘETÍ STRANY

Ke zpracování plateb provedených prostřednictvím digitálních služeb můžeme využívat platební služby třetích stran. Pokud si přejete provést platbu prostřednictvím digitálních služeb, vaše osobní údaje budou shromažďovány touto třetí stranou, nikoli námi, a budou se na ně vztahovat zásady ochrany osobních údajů této třetí strany, nikoli toto prohlášení o ochraně osobních údajů.  Nad shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich osobních údajů touto třetí stranou nemáme žádnou kontrolu a nejsme za tyto činnosti zodpovědní.

DALŠÍ INFORMACE

Vzhledem k tomu, komunikace nemusí být vždy zabezpečená, neuvádějte v komunikaci s námi údaje o kreditních kartách ani jiné citlivé informace.

DALŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ ČÍNY

DALŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ JAPONSKA

DALŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

DALŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ EHP, ŠVÝCARSKA A SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ: Tato kapitola se vztahuje pouze na zpracování osobních údajů rezidentů EHP, Švýcarska a Spojeného království ze strany společnosti Corteva.

 • Správci vašich osobních údajů mohou být různé subjekty společnosti Corteva. Správce údajů v EU najdete tady.
 • Zpracování – vaše osobní údaje zpracováváme na základě jednoho nebo více z následujících právních základů
  • pokud je to nezbytné k uzavření smlouvy s vámi nebo právnickou osobou, kterou zastupujete, k plnění našich smluvních závazků, k poskytování nabídek, k reakci na vaše požadavky nebo k poskytování zákaznické podpory,
  • z důvodu oprávněného zájmu,
  • pokud je to nutné k zajištění souladu s příslušnými zákony a dodržení právních povinností, včetně reakce na zákonné žádosti a příkazy, nebo
  • když nám k tomu udělíte souhlas.
 • Vaše práva – jako subjektu údajů vám v souladu s platnými zákony náleží určitá práva:
  • právo na přístup k osobním údajů a k informacím o tom, jak jsou zpracovávány,
  • právo na opravu nepřesných osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, nebo pokud byly osobní údaje zpracovány protiprávně,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud je zpracování nevhodné,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost osobních údajů, které jste nám poskytli (což nezahrnuje informace odvozené ze shromážděných informací), pokud je zpracování těchto osobních údajů založeno na souhlasu nebo smlouvě s vámi a je prováděno automatizovaně.
 • Převody – Některé ze zemí mimo EHP Evropská komise uznává jako země, které poskytují odpovídající úroveň ochrany údajů podle standardů EHP. Úplný seznam těchto zemí si můžete přečíst tady: Seznam zemí s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů vypracovaný Evropskou komisí. V případě předání osobních údajů z EHP do zemí, které Evropská komise za země s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů nepovažuje, jsme na ochranu vašich osobních údajů zavedli adekvátní opatření, mezi které patří například standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí. Předání osobních údajů ze Spojeného království a Švýcarska do zemí, které tyto země za země s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů nepovažují, se rovněž řídí příslušnými ochrannými opatřeními.

 • Rovněž můžete:

AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Datum v kolonce „Revidováno“ na začátku tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů označuje, kdy bylo toto prohlášení o ochraně osobních údajů naposledy aktualizováno.  Případné změny vstoupí v platnost v moment zveřejnění revidovaného prohlášení o ochraně osobních údajů při využívání služeb.  Pokud budete naše služby využívat i po zveřejnění těchto změn, vyjadřujete tím souhlas s novou verzí našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI A MOŽNOSTI

Jak můžete získat přístup ke svým osobním údajům, změnit je nebo vymazat 

Pokud chcete požádat o přezkoumání, opravu, aktualizaci, omezení nebo vymazání osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo pokud chcete požádat o kopii svých osobních údajů, abyste ji mohli předat jiné společnosti (v rozsahu, v jakém vám tyto práva náleží ze zákona), můžete takovou žádost podat na příslušném odkazu ze seznamu žádostí o ochranu osobních údajů níže, kde najdete formulář pro zemi, ve které máte bydliště. Pokud odkaz pro vaši zemi nenajdete, zašlete svůj dotaz na adresu uvedenou u vaší země, kterou najdete v seznamu kontaktních údajů pro jednotlivé země níže.

Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

Ve své žádosti prosím jasně uveďte, jaké osobní údaje chcete změnit a zda si přejete, aby byly vaše osobní údaje z naší databáze vymazány.  V zájmu vaší ochrany můžeme vyhovět žádostem , které se týkají pouze osobních údajů spojených s konkrétní e-mailovou adresou, jež jste použili k odeslání žádosti. Před tím, než vaší žádosti vyhovíme, vás můžeme požádat o prokázání vaší totožnosti.  Vaší žádosti se pokusíme vyhovět co nejdříve. 

Vezměte prosím na vědomí, že některé informace možná budeme muset uchovat pro účely vedení záznamů a/nebo pro dokončení transakcí, které jste zahájili předtím, než jste požádali o změnu nebo výmaz (např. když si něco zakoupíte nebo využijete promoakci, může se stát, že poskytnuté osobní údaje budete moci změnit nebo vymazat až po dokončení takového nákupu nebo ukončení promoakce). 

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně vašich možností ochrany osobních údajů nebo tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, můžete nás kontaktovat na příslušném odkazu ze seznamu kontaktních údajů pro jednotlivé země níže, kde najdete formulář pro odeslání žádosti o ochranu osobních údajů. Případně se s námi můžete spojit způsobem uvedeným v kapitole Kontaktujte nás. 

Žádosti o ochranu osobních údajů

Níže vyhledejte svůj region a klikněte na odkaz u země vašeho bydliště, na kterém vyplňte svou žádost o ochranu osobních údajů

EMEA

Obyvatelé Rakouska: Žádost o ochranu osobních údajů v Rakouska

Obyvatelé Švýcarska: Žádost o ochranu osobních údajů v Švýcarska

Obyvatelé Belgie: Žádost o ochranu osobních údajů v Belgii (v němčině)

Obyvatelé Belgie: Žádost o ochranu osobních údajů v Belgii (ve francouzštině)

Obyvatelé Belgie: Žádost o ochranu osobních údajů v Belgii (v nizozemštině)

Obyvatelé Bulharska: Žádost o ochranu osobních údajů v Bulharsku

Obyvatelé Chorvatska: Žádost o ochranu osobních údajů v Chorvatsku

Obyvatelé České republiky: Žádost o ochranu osobních údajů v České republice

Obyvatelé Dánska: Žádost o ochranu osobních údajů v Dánsku

Obyvatelé Egypta: Žádost o ochranu osobních údajů v Egyptě

Obyvatelé Estonska: Žádost o ochranu osobních údajů v Estonsku

Obyvatelé Etiopie: Žádost o ochranu osobních údajů v Etiopii

Obyvatelé Finska: Žádost o ochranu osobních údajů ve Finsku

Obyvatelé Francie: Žádost o ochranu osobních údajů ve Francii

Obyvatelé Německa: Žádost o ochranu osobních údajů v Německu

Obyvatelé Řecka: Žádost o ochranu osobních údajů v Řecku

Obyvatelé Maďarska: Žádost o ochranu osobních údajů v Maďarsku

Obyvatelé Irska: Žádost o ochranu osobních údajů v Irsku

Obyvatelé Itálie: Žádost o ochranu osobních údajů v Itálii

Obyvatelé Pobřeží slonoviny :Žádost o ochranu osobních údajů v Pobřeží slonoviny

Obyvatelé Keni: Žádost o ochranu osobních údajů v Keni

Obyvatelé Lotyšska: Žádost o ochranu osobních údajů v Lotyšsku

Obyvatelé Litvy: Žádost o ochranu osobních údajů v Litvě

Obyvatelé Moldavska: Žádost o ochranu osobních údajů v Moldavsku

Obyvatelé Maroka: Žádost o ochranu osobních údajů v Maroku

Obyvatelé Nizozemska: Žádost o ochranu osobních údajů v Nizozemsku

Obyvatelé Polska: Žádost o ochranu osobních údajů v Polsku

Obyvatelé Portugalska: Žádost o ochranu osobních údajů v Portugalsku

Obyvatelé Rumunska: Žádost o ochranu osobních údajů v Rumunsku

Obyvatelé Srbska: Žádost o ochranu osobních údajů v Srbsku

Obyvatelé Slovenska: Žádost o ochranu osobních údajů na Slovensku

Obyvatelé Slovinska: Žádost o ochranu osobních údajů ve Slovinsku

Obyvatelé Jihoafrické republiky: Žádost o ochranu osobních údajů v Jihoafrické republice (v angličtině)

Obyvatelé Jihoafrické republiky: Žádost o ochranu osobních údajů v Jihoafrické republice (v afrikánštině)

Obyvatelé Španělska: Žádost o ochranu osobních údajů ve Španělsku

Obyvatelé Švédska: Žádost o ochranu osobních údajů ve Švédsku

Obyvatelé Tanzanie: Žádost o ochranu osobních údajů v Tanzanii

Obyvatelé Turecka: Žádost o ochranu osobních údajů v Turecku

Obyvatelé Ukrajin:y Žádost o ochranu osobních údajů na Ukrajině

Obyvatelé Spojeného království: Žádost o ochranu osobních údajů ve Spojeném království

Obyvatelé Zambie: Žádost o ochranu osobních údajů v Zambii

Kontaktní údaje pro jednotlivé země

Země jsou seřazeny v abecedním pořadí

Algeria

Corteva Agriscience
2nd Floor, Building A, Lakefield Office Park
272 West Avenue, Die Hoewes
Centurion, 0157, South Africa.
+27 12 683 5700

Argentina

Oficina Central - Buenos Aires, Argentina
Avenida Libertador 101, Piso 1, 1638
Vicente López, Buenos Aires, Argentina
Tel: 11-4110-0202 / 11-4110-0201
infoargentina@corteva.com

Australia

Customer Information Center
Locked Bag 2002 Chatswood,
NSW 2057,
Australia.
+61 1800 700 096
Email: AUCustomerService@Corteva.com

Belgium (DE)

Corteva Agriscience™
Zuid-Oostsingel 24 D
4611 BB  Bergen op Zoom
The Netherlands
T : 0031 164 44 40 00

Belgium (FR)

Corteva Agriscience™
Zuid-Oostsingel 24 D
4611 BB  Bergen op Zoom
The Netherlands
T : 0031 164 44 40 00

Belgium (NL)

Corteva Agriscience™
Zuid-Oostsingel 24 D
4611 BB  Bergen op Zoom
The Netherlands
T : 0031 164 44 40 00

Bolivia

Centro de información al cliente
Av. San Martin # 1800, Edificio Tacuaral 2o. Piso Of. 205
Santa Cruz de la Sierra
Tel: (591-3)-341-6464
Fax: (591-3)-341-7542
Correo electrónico: infobolivia@corteva.com

Brazil

Departamento de Marketing/CRM
Corteva Agriscience

Alameda Itapecuru, 506
Alphaville Industrial, Barueri - SP
CEP 06454-080
Telefone 0800-772-2492

Entrar em contato com nossa DPO por meio do e-mail dpobrasil@corteva.com

Bulgaria

Corteva Agriscience Bulgaria EOOD
Metropolitan Municipality, Mladost IV
 Business Park Sofia, Building 1A, Floor 1.
 01766 Sofia,  Bulgaria

Cambodia

Regency Square C, Ground Floor, Unit # 30C/168
Mao Tse Tong Blvd (245), Phum 3, Tumnob Tuek,
Khan Chamkamon, Phnom Penh
Cambodia 120108
Tel: +855 92 777 527

Canada (EN)

Customer Information Center
c/o Scot Middleton, Canada Privacy Officer

Attn. Privacy Requests
Suite 2450, 215 2 Street Southwest
Calgary, AB T2P 1M4

caprivacyrequest@corteva.com

Canada (FR)

Centre d’informations clients
c/o Scot Middleton, Canada Privacy Officer

Attn: Privacy Request
Suite 2450, 215 2 Street Southwest
Calgary, AB
T2P 1M4

caprivacyrequest@corteva.com

Chile

Teléfono: 22836 7001.
Gran Avenida 1621, Paine, Región Metropolitana, Chile.

China

客户信息中心
上海市浦东新区祖冲之路2290号展想广场1号楼16层
服务热线:400 880 5588
公共邮箱:support_gc@corteva.com

Colombia

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Costa Rica

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Croatia

Corteva Agriscience Croatia LLC
Florijana Andrašeca 18 A
10 000 Zagreb
CROATIA

Czech Republic

Corteva Agriscience Czech s.r.o.
Pekarska  628/14,
Praha 5, 15500,
Czech Republic

Denmark

Corteva Agriscience Denmark A/S
Langebrogade 1 DK-1411 Copenhagen, Denmark

Dominican Republic

 +54 11-4110-0202 / 11-4110-0201
Vía correo electrónico a: infoargentina@corteva.com
Oficina Central - Buenos Aires Argentina
Avenida del Libertador 101, Piso 11, B1638BEA
Vicente López, Buenos Aires, Argentina

Ecuador

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Egypt

Corteva Agriscience Egypt LLC
Fourth Floor, Fifth Settlement
67 El Tessein Street
New Cairo
Egypt
c/o Tel: +20 22613 1885

El Salvador

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Estonia

Corteva Agriscience
Customer Information Center
Langebrogade 1,
DK-1411 Copenhagen, Denmark

Ethiopia

Corteva Agriscience Ethiopia PLC
Africa Avenue, Peacock Park
Addis Ababa, Ethiopia,

Finland

Corteva Agriscience
Customer Information Center
Langebrogade 1,
DK-1411 Copenhagen, Denmark

France

Corteva Agriscience France S.A.S
1 bis avenue du 8 mai 1945
Immeuble Equinoxe II
78280 Guyancourt - France

Germany

Corteva Agriscience Deutschland GmbH
Riedenburger Str. 7 81677 München
Deustchland .

Ghana

Corteva Agriscience
2nd Floor, Building A, Lakefield Office Park
272 West Avenue, Die Hoewes
Centurion, 0157, South Africa.
+27 12 683 5700

Greece

Corteva Agriscience Hellas S.A.
Hydras 2 & Leoforos Kifisias 280
15232 Chalandri
Telephones: +302106800741 or +302106889700

Guatemala

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Honduras

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Hungary

Corteva Agriscience
Boldiszár u. 4
1112 Budapest - Hungary

India

Customer Information Center
Corteva AgriScience,
12th floor, Atria, V Ascendas IT park,
Madhapur, Hyderabad 500081
1860 1800 186

Indonesia

Pusat Informasi Pelanggan
CIBIS NINE, 10th floor Cilandak
Commercial Estate
Jalan TB Simatupang no 2, Jakarta
Selatan 12560, Indonesia
Phone: 021-50829455

Ireland

Corteva Agriscience UK Limited
CPC2 Capital Park, Fulbourn,
Cambridge, CB21 5XE
+44 (0)1462 457272

Italy

Corteva Agriscience Italia S.r.l
Via Comizi Agrari 10
 26100 Cremona - Italia

Ivory Coast

CORTEVA AGRISCIENCE
Oasis Square, Building 6, 2nd floor – N° 217.
Oasis, PC 20410 – Casablanca - MOROCCO
Fixe: +212 529 05 51 92

Japan

〒100-6110
東京都千代田区永田町2-11-1
山王パークタワー コルテバ
アグリサイエンス日本株式会社

Kenya

Corteva Agriscience Kenya Limited
L. R. No. 205/94/95 Riverside Drive Chiromo Road
Nairobi, Kenya

Korea

Corteva AgriSciences Korea Contact Info
코르테바아그리사이언스 코리아(유)
서울특별시 중구 칠패로 37 , HSBC 빌딩 15층
Tel : 02-2223-8900
Fax : 02-2088-8174
E-mail: CortevaKorea@corteva.com

Latvia

Corteva Agriscience
Customer Information Center
Langebrogade 1,
DK-1411 Copenhagen, Denmark

Lithuania

Corteva Agriscience
Customer Information Center
Langebrogade 1,
DK-1411 Copenhagen, Denmark

Malaysia (EN)

Customer Information Center:
B-3-3, The Ascent Paradigm,
No.1, Jalan SS7/26A, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Malaysia (MS)

Customer Information Center:
B-3-3, The Ascent Paradigm,
No.1, Jalan SS7/26A, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Malaysia (ZH)

Customer Information Center:
B-3-3, The Ascent Paradigm,
No.1, Jalan SS7/26A, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Mexico

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Moldova

Corteva Agriscience Romania S.R.L.
 Baneasa Business & Technology Park Sos Bucuresti-Ploiesti Nr 42-44 Cladirea B, et 2 Sector 1
 013696 Bucuresti  - Romania.

Morocco

CORTEVA AGRISCIENCE
Oasis Square, Building 6, 2nd floor – N° 217.
Oasis, PC 20410 – Casablanca - MOROCCO
Fixe: +212 529 05 51 92

Netherlands

Corteva Agriscience Netherlands B.V.
Zuid-Oostsingel 24 d
4611BB Bergen op Zoom, The Netherlands

New Zealand

Customer Information Center
Private Bag 2017 New Plymouth,
Taranaki 4342, New Zealand
+646 757 7812
Email: NZCustomerService@Corteva.com

Nicaragua

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Nigeria

Corteva Agriscience Nigeria Limited
1, KPMG Tower - Bishop Aboyade Cole Street
Lagos, Nigeria

Pakistan

Customer Information Center
Lahore Headoffice
26-FCC, 2nd Floor,
Syed Maratab Ali Road,
Gulberg IV, Lahore, Pakistan
Telephone number: +92-42-35711303-9
Sahiwal office
06-Km Lahore Road, Sahiwal.
Tel: +92 40 4403140-41

Panama

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Paraguay

Departamento de Marketing/CRM
Corteva Agriscience

Alameda Itapecuru, 506
Alphaville Industrial, Barueri - SP
CEP 06454-080
Telefone 0800-772-2492

Entrar em contato com nossa DPO por meio do e-mail dpobrasil@corteva.com

Peru

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Philippines

Customer Information Center
8th Floor, ISquare Building, 15 Meralco Avenue,
Pasig, Metro Manila 1605, Philippines
(+632) 818 9911

Poland

Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o
Piusa Dziekońskiego 1
00-728 Warsaw - Poland

Portugal

Corteva Agriscience
Campo Pequeno, 48, 6º Esquerda
1000-081 Lisboa
Tel. +351 217 998 030

Romania

Corteva Agriscience Romania S.R.L.
 Baneasa Business & Technology Park Sos Bucuresti-Ploiesti Nr 42-44 Cladirea B, et 2 Sector 1
 013696 Bucuresti  - Romania.

Senegal

Corteva Agriscience
2nd Floor, Building A, Lakefield Office Park
272 West Avenue, Die Hoewes
Centurion, 0157, South Africa.
+27 12 683 5700

Serbia

Corteva Agriscience
Olga Petrov 10
21000 Novi Sad
Republic of Serbia

Singapore

Corteva Agriscience (Singapore) Pte Ltd
21 Biopolis Road, Nucleos South Tower
#07-21
Singapore 138567
Tel: +65 64611000

Slovakia

Corteva Agriscience Slovakia s.r.o.
Namestie SNP 15
 811 06 Bratislava - Slovakia

Slovenia

Corteva Agriscience SLO d.o.o.
Markišavska ulica 10
9000 Murska Sobota - Slovenia

South Africa

Corteva Agriscience
2nd Floor, Building A, Lakefield Office Park
272 West Avenue, Die Hoewes
Centurion, 0157, South Africa.
+27 12 683 5700

South Africa

Customer Information Center
PO Box 19
Greytown 3250
033 413 9500

Spain

Corteva Agriscience
Campus Corteva Agriscience, Ctra. Sevilla-Cazalla, km 4,6.
41309, La Rinconada, Sevilla - Spain

Sweden

Corteva Agriscience
Customer Information Center
Langebrogade 1,
DK-1411 Copenhagen, Denmark

Tanzania

Corteva Agriscience Tanzania Limited
Unga Ltd, Sido Road
PO Box 10677
Arusha, Tanzania

Thailand

ศูนย์ข้อมูลลูกค้า
บริษัท คอร์เทวา อะกริไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 6 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซันส์ เพลส
87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0)2792 2900

Tunisia

Corteva Agriscience
2nd Floor, Building A, Lakefield Office Park
272 West Avenue, Die Hoewes
Centurion, 0157, South Africa.
+27 12 683 5700

Turkey

Kiza Is Merkezi Onur Mahallesi Turhan Cemal
Beriker Bulvari No 437 A5 Blok Kat 6 Seyhan Adana - TURKEY

Ukraine

Company contact details: https://www.corteva.com.ua/contacts/our-office.html
0-800-309-309

United Kingdom

Corteva Agriscience UK Limited
CPC2 Capital Park, Fulbourn,
Cambridge, CB21 5XE
+44 (0)1462 457272

United States

Customer Information Center
9330 Zionsville Rd.,
 Indianapolis, IN 46268
              or
1-800-686-6200

Uruguay

   +54 11-4110-0202 / 11-4110-0201
Vía correo electrónico a: infoargentina@corteva.com

Venezuela

Oficina Central - Guadalajara, Jalisco
Carretera Guadalajara – Morelia
Km21 No. 8601-B C.P. 45645
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco México

Vietnam

Văn phòng Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Corteva Agriscience Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3828 8921
Tầng 12, tòa nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn,
Phường Bến Nghe, Quận 1,
Thành phố Hồ Chì Minh

Zambia

Corteva Agriscience Zambia Limited
Plot No 35283 Mwembeshi Road,
Heavy Industrial Area,
P.O. Box 33282, Lusaka
Tel: +260 211 846 299, +260 211 846 318, +260 971 399 475