Farmer in field facing horizon

Produkty a služby

Naše komplexní, vyvážené a rozmanité řešení pro osivo, ochranu plodin a digitální služby přináší výsledky.

Scientist in lab with plants

Ochrana Plodin

Objevte produkty na ochranu rostlin Corteva Agriscience.

Klikněte zde

Výsledky inovací: Špičkové technologie šlechtění semen.

Naším cílem je splnit měnící se očekávání zemědělců. Náš závazek k výzkumu a objevu znamená, že pěstitelé mohou očekávat, že jim Corteva Agriscience poskytne vlastnosti semen, které splňují současné i budoucí výzvy.

Kukuřice

Zrnové a silážní hybridy kukuřice.

Přejít na kukuřičné hybridy

Slunečnice

Hybridy slunečnice s technologií herbicidní ochrany.

Přejít na slunečnicové hybridy

Katalog přípravků na ochranu rostlin 2021 - opravy uvedených informací.

Strana katalogu: Nesprávně uvedeno v katalogu: Upřesňující vysvětlení a oprava informace:

strana 99-100

„Gazelle – kdy a jak aplikovat v řepce olejce?“ uvedeno:

D) Zkušenosti ze zahraničí z použití na podzim proti dřepčíkům, osenici a pilatce.

V případě výsevu nemořeného osiva je zapotřebí ošetřit veškeré porosty velmi rychle v období 1-2 dnů po náletu dřepčíků dávkou 120 g /ha. Přípravek lze ve stejné dávce použít proti osenici.“ Řepka je v indikační tabulce v platném rozhodnutí o povolení uvedená, ale výše uvedené indikace nebyly správním orgánem posouzeny a nejsou v platném rozhodnutí o povolení uvedeny.

„V bramborách Gazelle hubí také mšici broskvoňovou a rešetlákovou, které vedle přímé škodlivosti škodí jako přenašeči viróz. V množitelských porostech se aplikuje dávka 100 až 120 g/ha.“

Brambory jsou v indikační tabulce v platném rozhodnutí o povolení uvedeny, ale výše uvedené indikace nebyly správním orgánem posouzeny a nejsou v platném rozhodnutí o povolení uvedeny.

„V kukuřici proti zavíječi kukuřičnému se aplikuje dávka 150 g/ha v období maximálního náletu dospělců (červen)“. Indikace „kukuřice“ není v platném rozhodnutím o povolení uvedená.

„V cukrovce proti mšicím (např. mšice broskvoňová, maková) se aplikuje dávka 100 až 120 g/ha na základě monitoringu po ukončení přeletu ze zimních hostitelů.“  Dále je uvedeno: „Přípravek je vysoce účinný rovněž proti dřepčíkům v dávce 120 g/ha.“

Indikace „cukrovka“ není v platném rozhodnutím o povolení uvedená.

„V máku Gazelle lze navíc využít v ošetření proti mšici makové v dávce 120 g/ha.

Dále je uvedeno:  „Významné škody v máku způsobuje hlavně krytonosec makovicový.“ „Dospělci krytonosce škodí okusem listů a stonků, ale největší škodlivost mají larvy, které se líhnou v tobolkách a vyžírají základy semen. Ošetření v dávce 120 g/ha by mělo směřovat do fáze háčkování máku (BBCH 47-49) při zjištění prvních požerků na květních stvolech.“ Plodina mák je v indikační tabulce v platném rozhodnutí o povolení přípravku Gazelle uvedená, ale výše uvedené indikace, nebyly správním orgánem posouzeny, a nejsou v platném rozhodnutí o povolení uvedeny.

„V luskovinách proti kyjatce hrachové se aplikuje dávka 120 g/ha kdykoliv během vegetačního období podle zjištěného výskytu 3–5 mšic na 1 rostlinu. Proti mšicím lze u semenných porostů použít Gazelle v dávce 120 g/ha pro omezení přenosu viróz. Proti třásněnce hrachové je výhodné použít Gazelle do začátku květu ve vyšší dávce 200 g/ha.“ Indikace „luskoviny“ není v platném rozhodnutím o povolení uvedená.

Přípravek Gazelle lze použít pouze na základě schválené platné etikety v ČR k aktuálnímu dni. Přípravek Gazelle nemá platnou registraci  v řepce ozimé dřepčíci, pilatka a osenice. Nemá platnou registraci v bramborách na mšici broskvoňovou, nemá platnou registraci v kukuřici proti zavíječi, nemá platnou registraci proti mšicím, nemá platnou registraci v máku proti mšici makové a krytonosci makovicovému, nemá platnou registraci v luskovinách.

 

Strana 176

U přípravku Principal Plus 66,5 WG není uvedeno v  indikační tabulce aplikační omezení „mimo kukuřice cukrová“, které je uvedeno v platném rozhodnutí o povolení a etiketě přípravku.

 

Přípravek Principal Plus 66,5 WG nelze použít v kukuřici cukrové. Přípravek lze použít pouze na základě schválené platné etikety v ČR k aktuálnímu dni.

 

Strana 47

V katalogu přípravku na str. 47 je v odstavci „Cirrus CS – aplikace v máku“ uvedena informace: „Proti trávovitým plevelům je pak možno aplikovat Garland Forte, …“

V platném rozhodnutí o povolení přípravku Garland Forte není indikace „mák setý“ uvedená.  V katalogu přípravku na str. 48 je v odstavci „Cirrus CS – aplikace v bramborách“ uvedena informace: „Aplikaci je vhodné provést cca 14 dní po výsadbě a ke kombinaci přidat i 1,0 – 1,5 l/ha Dominatoru, aby došlo k vyhubení již vzešlých plevelů.“

Přípravek Dominator je uveden rovněž v indikační tabulce u plodiny „Brambory“. Ve sloupci poznámka je uvedeno: „Optimální aplikace cca 14 dní po výsadbě brambor společně s Afalonem 45 SC nebo Sencorem 70 WP s přidáním 1,0 l/ha Dominatoru proti vzešlým plevelům.“

Přípravek Dominator, číslo povolení 3361-12, již nemá platné rozhodnutí o povolení. V katalogu přípravku na str. 48 je v odstavci „Cirrus CS – aplikace v bramborách“ uvedena informace: „Proto je vhodné v bramborách přidávat k přípravkům jako je Afalon 50 SC, Sencor apod. Cirrus CS v dávce 0,15 -0,2 l/ha.“

Přípravek Afalon 45 SC je uveden rovněž v indikační tabulce u plodiny „Brambory“. Ve sloupci poznámka je uvedeno: „Optimální aplikace cca 14 dní po výsadbě brambor společně s Afalonem 45 SC nebo Sencorem 70 WP s přidáním 1,0 l/ha Dominatoru proti vzešlým plevelům.“

Přípravek Afalon 45 SC, číslo povolení 3969-10, již nemá platné rozhodnutí o povolení, a přípravek Sencor 70 WP rovněž nemá platné rozhodnutí o povolení. V katalogu přípravku na str. 48 je v odstavci „Cirrus CS – aplikace v hrachu“ uvedeno: „Vhodnými partnery pro Cirrus CS jsou v hrachu Afalon 50 SC a Sencor.“

Přípravek Afalon 45 SC, číslo povolení 3969-10, již nemá platné rozhodnutí o povolení.

Přípravek Garland Forte již není v máku setém registrován a nelze ho  použit. Přípravky Afalon 50 SC a Sencor 70 WP již k dnešnímu dni nejsou do brambor registrovány. Přípravek DOMINATOR s číslem povolení 3361-12 byl nahrazen přípravkem Dominator 360 TF s číslem povolení 5525-3. Tento lze dle indikace na etiketě „zemědělská půda – všechny plodiny“ použít.

Strana 59

Dithane DG Neotec, číslo povolení 3664-17:

Na str. 59 je v indikační tabulce u plodiny „Jádroviny (jabloně, hrušně)“ uvedena TM kombinace s přípravkem Talent. Ve sloupci „Dávkování kg/ha (%)“ je u přípravku Talent uvedená dávka „0,5 – 0,6 l/ha.“ V platném rozhodnutí o povolení přípravku Talent, je u indikace „jabloň, hrušeň“ (padlí, strupovistost) uvedená dávka „0,45 l/ha.“

o Na str. 59 je v indikační tabulce u plodiny „Mák“ uvedena TM kombinace s přípravkem Apel.  Přípravek Apel, číslo povolení 4395-3, již nemá platné rozhodnutí o povolení.

Přípravek Dithane DG Neotec lze použít pouze na základě schválené platné etikety v ČR k aktuálnímu dni. Přípravek Dithane DG Neotec lze použít pouze s registrovanou dávkou přípravku Talent, která činí 0,45 l/ha. Přípravek Apel již není v máku registrován.

Strana 178 a 180

Promir, číslo povolení 4634-3:

Na str. 178 je v odstavci „Promir – spektrum účinku“ uvedeno:

V jiných státech je pak přípravek zaregistrován i do řepky a jarního ječmene.“

Tyto indikace nejsou v platném rozhodnutí o povolení uvedeny.

o Na str. 180 je v odstavci „Promir – návod na použití, dávkování“ pod indikační tabulkou uvedeno:  

Přípravek Promir je v SR registrován proti klasovým fuzariózám v pšenici a jarním ječmeni, stéblolamu a padlí travnímu v pšenici, a jako fungicid v řepce ozimé např. v Německu.“

Přípravek Promir lze použít pouze na základě schválené platné etikety v ČR k aktuálnímu dni. Přípravek Promir nemá platnou registraci do řepky a jarního ječmene, nemá platnou registraci proti klasovým fusariím.