Zprávy z polí

kompletní nabídka přípravků

Osiva aktuality

oprava katalog 2024

Jaro 2024

Insekticidní ošetření řepek

Řepky již začínají nakvétat, bude aktuální ošetření proti šešulovým škůdcům.

Corteva doporučení

jarní ošetření obilnin

Herbicidní a fungicidní ošetření obilnin:

Nejúčinnějším herbicidem pro snadné a kompletní odplevelení ozimých a jarních obilovin od dvouděložných plevelů je Technologie Mustang 4x4.

Pokud hospodaříte ve II. OP podzemních či povrchových vod nebo na svazích, můžete svoje ozimé i jarní obilniny ošetřit herbicidem ZYPAR.

Nejen na choroby pat stébel letos s fungicidem DOCTOR.

Corteva doporučení