Azbany

Fungicide

Nově registrovaný strobilurinový fungicid s registrací ve všech obilninách, řepce a kukuřici.