Azimut

Fungicide

Nejlepší řešení hlízenky v řepce kombinací strobilurinu a azolu.