Balaton Plus

Herbicide

Širokospektrální herbicid do kukuřice na trávovité a dvouděložné plevele s možností aplikace před vzejitím kukuřice i po vzejití do 3 listu kukuřice. Partner pro Story.