Equip Ultra

Herbicide

Širokospektrální herbicid do kukuřice povolený i ve II. OP. Společně v Tank-mixu se Story zajistí širokospektrální odplevelení kukuřice a to v celém II. OP.