Fixator

Herbicide

Růstový regulátor na bázi trinexapac-ethylu registrovaný ve všech ozimých i jarních obilninách