Gazelle Liquid

  • Insecticide

Inovativní tekutá formulace insekticidu proti širokému spektru škůdců nejen v řepce ozimé