Karis Max

  • Insecticide

Nový insekticid proti hlavním škůdcům v mnoha polních plodinách a bez hlášení včelařům.