Magma

  • Insecticide

Insekticid do řepky s účinností na  škůdce včetně rezistentních populací blýskáčka řepkového