Metazamix

Herbicide

Nejvhodnější herbicid pro ošetření řepky po zasetí nebo časně po vzejití. Společně s následnou aplikací Belkaru zabezpečí nejspolehlivější a nejširokospektrálnější odplevelení řepky od dvouděložných plevelů.