N-Lock SUPER

Stabilizator dusíku pro použití tam, kde k hnojení používáte kapalná organická i anorganická hnojiva s amonným dusíkem (kejda, digestát, DAM 390 apod.