Orcane

Herbicide

Selektivní 3-složkový herbicid pro komplexní jarní odplevelení pšenice, žita a triticale. S vyšší dávkou pyroxulamu a novou účinnou látkou Arylex kontroluje skvěle plevelné trávy (chundelka, oves, pýr) i široké spektrum dvouděložných plevelů. Bez omezení v OP II. a na svazích.