NOVINKA

Utrisha N

  • Biologicals

Biostimulant příjmu dusíku. Obsahuje speciálně upravený kmen bakterie Methylobacterium Symbioticum, která pomáhá rostlině přeměnit vzdušný dusík na přístupnou formu NH4+. Výlsedkem je pak schopnost rostlin v období vegetace ze vzduchu asimilovat až 30 kg dusíku na hektar.

Přípravek lze použít i v ekologickém zemědělství a dodaný dusík se NEBUDE jakkoliv započítávát do bilance hnojení.