N-Lock

Nitrogen Stabilizer

Stabilizátor dusíku - při vyšších dávkách aplikovaného dusíku zabrání jeho ztrátám. Vhodný pro stabilizaci dusíku v aplikovaných organických i průmyslových hnojivech.