Story

Herbicide

Dvousložkový herbicid do kukuřice s širokým spektrem účinku proti ježatce a dvouděložným plevelům. Vhodný partner pro Balaton Plus, Samson Extra 6 OD a Equip Ultra. Nově povolen v celém II. OP podzemních i povrchových.